Topogrāfiskā uzmērīšana

Ar topogrāfisko uzmērīšanu saprot ģeodēzisko darbību kompleksu, kuru izpilda apvidū, lai iegūtu datus plānu, karšu, profilu, apvidus ciparu modeļu sastādīšanai un dažādu inženiertehnisku uzdevumu risināšanai.

SIA “Delta Kompānija” veic topogrāfiskā plāna izstrādi lieliem un maziem objektiem. Topogrāfiskais plāns ir nepieciešams, lai varētu veikt būvdarbus (būvju, inženierkomunikāciju u.c. būvniecību), kā arī, lai izstrādātu detālplānojumus un zemes ierīcības projektus.

Topogrāfiskos uzmērījumus veic kvalificēti mērniecības speciālisti, kuri saņēmuši sertifikātu attiecīgo darbu veikšanai (ģeodēzisko darbu sertifikāts).

Sazinies ar mūsu speciālistiem pa tālruni +371 67339530 vai e-pastā info@delta.lv!

INSTRUMENTS