Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ir zemes vienības tiesisko apvidus robežu noteikšana, ierīkošana un uzmērīšana.

Zemes kadastrālā uzmērīšana tiek veikta:

  • Ja ir jāveic zemes vienības sadale;
  • Ja ir jāveic zemes vienību apvienošana;
  • Ja ir jāveic robežu pārkārtošana;
  • Ja ir nepieciešams aktualizēt situāciju;
  • Ja ir nepieciešams aktualizēt apgrūtinājuma plānu;
  • Ja ir notiek zemes vienības daļas uzmērīšana robežu plāna būves ierakstīšana zemesgrāmatā;
  • Ja ir jāveic atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana.

Zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu un rezultātus mērnieks dokumentē, sagatavojot attiecīgus dokumentus un datus. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā sagatavotos dokumentus iesniedz reģistrācijai Valsts zemes dienestā (VZD).

Zemes kadastrālo uzmērīšanu tiesīgi veikt tikai zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēti mērnieki.

Sazinies ar mūsu speciālistiem pa tālruni +371 67339530 vai e-pastā info@delta.lv!