Ģeodēzija

SIA Delta Kompānija  strādā pieredzējuši, sertificēti mērnieki ģeodēzisko darbu veikšanā. Ar ģeodēziskiem darbiem tiek saprasts:

  • būvasu izspraušana dabā;
  • būvprojekta ģeodēziskā uzraudzība būvniecības gaitā;
  • ēku un būvju novietnes pārbaude būvju un ēku nodošanai ekspluatācijā;
  • topogrāfiskā plāna izstrāde (Pirms katras būves projektēšanas uzsākšanas ir nepieciešams topogrāfiskais plāns);
  • ģeodēziskā atbalsttīkla izveide, punktu ierīkošana un atbalstpunktu koordināšu noteikšana;
  • inženiertīklu trašu izspraušana un uzmērīšana;
  • Izpildmērījumi;
  • Inženierģeodēzija Ēku un būvju deformāciju noteikšana, konstrukciju novietojuma pārbaude, būvelementu un zemes virsmas nivelēšana