Ēku uzmērīšana

SIA Delta Kompānija veic ēku, inženierbūvju, kā arī telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu projektēšanas vajadzībām.