Rekvizīti

REKVIZĪTI

SIA Delta Kompānija

PVN reģistrācijas kods Nr. LV40103411129

Juridiskā adrese: Senču iela 6-1, Rīga, LV 1012

Banka: AS Swedbank, bankas SWIFT kods: HABALV22

Bankas konts: LV31HABA0551030665524

Paraksttiesīgā persona: valdes priekšsēdētājs Juris Vītols