Par mums

Mērniecības un plānošanas uzņēmums SIA “Delta Kompānija” ir dibināts 2000. gadā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu mērniecības pakalpojumu klāstu! Uzņēmumā strādā darbinieki ar 20 gadu pieredzi nozarē, kā arī uzņēmums piesaista jaunus kolēģus, kas nodrošina kvalitatīvu darba rezultātu pielietojot jaunākās tehnoloģiskās iespējas.

Mēs sniedzam plaša spektra mērniecības, ģeodēzijas, topogrāfijas, kartogrāfijas, teritorijas plānošanas un citus pakalpojumus, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, uzņēmumā SIA “Delta Kompānija” šobrīd strādā 20 darbinieki, no kuriem ir 10 sertificēti mērnieki zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēziskos darbos.

Mēs lepojamies, ka mūsu darbinieki ir sertificēti visās Ministru Kabineta noteikumu reglamentētajās mērniecības sfērās, kas ļauj mums veikt pilnu spektru mērniecības darbu.

Uzņēmums un tā darbinieki aktīvi iesaistās arī nozares sabiedriskās aktivitātēs, kā rezuldtātā SIA Delta Kompānija ir Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācijas biedrs, kur uzņēmuma vadītājs Juris Vītols ir bijis arī ilggadējs (2004.-2016. gads) asociācijas vadītājs. Uzņēmuma darbinieki ir sastopami nozares arodbiedrības – Latvijas Mērnieku Biedrība rindās.

Sazinies ar mūsu speciālistiem pa tālruni +371 67339530 vai e-pastā info@delta.lv!